آیا سینمای ایران، به زبان جهانی دست پیدا می کند؟

امسال که فیلم جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی، مرزهای فراوانی را در ساحت فرهنگ ها و ملیت های مختلف پشت سر نهاد و در اغلب جشنواره ها و نمایش های عمومی، نزد نخبگان، منتقدان و عامه تماشاگران مورد استقبال چشمگیر قرار گرفت، این سوال در ذهن برخی علاقه مندان جدی به سینما شکل گرفت که مگر یک فیلم ایرانیِ درباره ی طلاق و اختلافات طبقاتی جاری در اجتماع، تا چه حد برای مردم مختلف اقصی نقاط جهان می تواند جذاب باشد؟ برخی ساده انگاران که جز خط کشی های سیاسی کلیشه ای و تیپیکال، معیار دیگری برای تشخیص مسائل ندارند، فوری این استقبال را معطوف به انگاره های سیاسی کردند و از توطئه ها مثال آوردند.  بدیهی است که این رویکرد از فرط تک بعدی بودن، از اساس باطل است و نگاه خُردش، یارای درک جوانب مختلف یک اقبال فرهنگی را ندارد. موضوع اصلی این است که فیلمی همچون جدایی نادر از سیمین واجد یک زبان جهانی سینمایی بود و در کنار برخی قابلیت ها و پتانسیل های جانبی، مهم ترین علت توفیقش در ساحت های مختلف جهانی، ابزار بیانی استانداردی بود که برای اغلب مردمان کشورهای مختلف قابل فهم و از آن فراتر همدلی پذیر می نمود.

آیا این امکان برای همه ی فیلم های ایرانی وجود دارد؟ پاسخ به این سوال، منوط بدان است که فیلمساز برای طرح ایده هایش، از چه فضای سینمایی ای بهره می جوید. زبان سینما، برخلاف زبانی که در گویش متداول گفتاری به کار می رود، امری صرفا قراردادی نیست. در زبان گفتاری، الفبا و فرهنگ و تمدن و آیین و نژاد و تاریخ و...دخالت فراوان دارند تا شکل گیرد و قوام پذیرد و هر یک از این عناصر در فرهنگ و سرزمینی با دیگر نقاط زمین تفاوت دارد. از همین رو است که مفهوم رهایی در فرهنگی با لفظ «آزادی» افاده می شود و در فرهنگی دیگر با واژه Freedom؛ و برای فهم متقابل ناگزیر از برگردان و معادل سازی خواهیم بود. در سینما اما چنین نیست. سینما جدا از زبان های ملی و بومی ای که بر بستر اصلی آن سایه می گسترانند، یک زبان اصیل و اصلی نیز دارد که همه فهم است، چرا که فطرت و احساس مشترک بشری را نشانه گرفته است.مثال می زنیم. در سینمای پاراجانف، به دلیل تقید بیانی فیلمساز به انگاره های نمادین و مفهومی فرهنگ ارمنی سرزمینش، کمتر مخاطبی را می توان یافت که خارج از این چهارچوب فرهنگی، قادر به فهم دنیای این هنرمند باشد. سینمای پاراجانف ممکن است ارزشمند باشد؛ اما در ابعاد زبان منحصر به فرد و شخصی ای که فیلمساز برای ترسیم دنیایش برگزیده است. زبان سینمایی او، زبانی باواسطه است و مخاطب را به دانستن معلوماتی مقدماتی تر نیازمند می سازد. اما فیلمسازی همچون کوروساوا، در اقتباس ادبی از شکسپیر در فیلم هایی همچون سریر خون و آشوب، چنان فضای ملی دورانی باستانی از سرزمین شرقی اش را با روح حماسی اروپای سده های میانه درمی آمیزد، که زبان سینما فائق بر اختلافات فرهنگی دو دیار می شود و زبان مشترک حماسه در بیان حسی و ادراکی هنر سینما استحاله پیدا می کند.

فیلمسازی که در پی یافتن این زبان مشترک است، باید واقف به کاربردهای درست ابزار بیانی سینما باشد. همه جای دنیا، نگاه از بالا تداعی بخش تسلط است و نگاه از پایین حقارت را یادآوری می کند. نماهایی همچون لوانگل و های انگل در زاویه دید دوربین فیلمبرداری، اگر به درستی جا بیفتند و هماهنگ با دنیای فیلمساز، به نقل معنا بپردازند، حس مشترک تسلط و تحقیر را به درستی بیان خواهند داشت؛ چه در ایران باشد یا اسکاتلند. سال ها قبل فیلم دیده بان ابراهیم حاتمی کیا در جشنواره ای ایتالیایی شرکت کرد. در صحنه ای از این فیلم، خمپاره ای نزدیک رزمنده داستان به زمین اصابت می کند ولی عمل نمی کند و منفجر نمی شود. رزمنده که دچار دغدغه های ایمانی است، از مشاهده این تقدیر، به گریه می افتد و آن را حمل بر معارفی عرفانی می کند. تماشاگر ایتالیایی اما در آن دوران چنین معنایی را برداشت نکرد و منتقدان خارجی در نشریات خود نوشتند که رزمنده به خاطر ترس از مرگ می گرید. این همه تفاوت در برداشت منظور کارگردان، بدان علت بود که مردم ایتالیا واقف به فضای معنوی جنگ هشت ساله در میان بخشی از رزمندگان ایرانی نبودند و دفاع مقدس ما برای آن ها همان معنایی را می داد که جنگ دوم جهانی. حاتمی کیا لازم بود تا غیر از تمهید گریستن رزمنده فیلمش، از ابزار مناسب تری برای انتقال معانی عارفانه استفاده می کرد تا فهم مشترک فطری/ادراکی هر مخاطبی را برانگیزد. همین وضعیت درباره فیلمساز بزرگی همچون مرحوم علی حاتمی وجود داشت. سینمای حاتمی برای مردم ایران جذابیت فراوان داشت، اما هرگز در خارج از ایران شهرت و اعتبار نیافت، چرا که بیان سینمایی اش از فرهنگ داخلی تغذیه می کرد و ابزار زبانی سینمایی اش، بی واسطه نبود.

چندین سال قبل که بحث سینمای ملی در مناسبات سینمایی ایران مطرح شد و برایش سمینارهایی متنوع برپا شد، دقیقا همین آسیب شناسی خود را نشان داد. آیا گفتمان سینمای ملی، به رغم جذابیت های ظاهری ای دارد، مانعی در برابر جهانی شدن زبان سینمای ایران نخواهد بود؟ و آیا مدافعان سینمای ملی، با سپر قرار دادن این مفهوم، سینما را محدود نخواهند ساخت؟ و آیا انحصار در تکریم از بعد ملی سینما، آن را از گسترش بین المللی اش دور نمی کند؟

ملی بودن یک سینما البته در ذات، تنافری با پتانسیل های جهانی اش ندارد. به مثال جدایی نادر از سیمین برگردیم که نگاهی دقیق به مناسبات طبقاتی و خانوادگی جامعه معاصر ایران دارد و از این حیث، فیلمی به شدت ایرانی است. اما استفاده درست و به جای سازنده اش از ابزار بیانی جهانی سینما، آن را در فضای گسترده تری هم مطرح ساخت. در همان سکانس اول فیلم که نادر و سیمین در حضور قاضی دادگاه از جدایی خود صحبت می کنند، می شد میزانسن را به ده ها شیوه ی مختلف تنظیم کرد. اما میزانسن فرهادی از نمای نقطه نظر قاضی به عنوان مرکز ثقل منبع دید این صحنه استفاده کرده است. این نمای پی او وی، خواه ناخواه، هر مخاطبی را در هر جای جهان، در معرض قضاوت قرار می دهد و ناخواسته او را تحریک می کند تا دقت بیش تری به صحبت های زوج در حال دعوا مبذول دارد. فرهادی با زبانی سینمایی، یعنی نمای سوبژکتیو قاضی، تماشاگرش را چه ایرانی چه اروپایی و چه آمریکایی، در یک حس مشترک قرار می دهد. همین زبان در جای جای فیلم در شیوه های مختلف استفاده می شود: از نمای سرپایین پلکانی که سیمین در حال بگومگو با کارگران باربر است ( و سلطه پذیری او را ترجمان می کند) تا حائل هایی که در قسمت های مختلف خانه، چهره یا اندام شخصیت ها را ماسکه می کنند و به طور غیرمستقیم، فاصله بین آدم ها را در فضایی محصور به هر مخاطبی در هر فرهنگی القا می کنند.

فیلمساز ایرانی برای انتقال ایده های خود در بستر جهانی سینما، چاره ای جز رساندن خود به سطوح استاندارد این زبان ندارد. طبعا این استانداردها، حامل محتوا و خلاقیت های شخصی هم خواهند بود و قرار نیست ایده های واحد از آن استخراج شود. اما تا زمانی که سینماگر ایرانی، در پی تقدم محتوا و درونمایه بر فرم قابل فهم همگانی باشد، این بستر فراهم نخواهد شد. سینما اصالت هنری خود را در ریتم و تصویر تثبیت کرده است؛ فضایی که در همه فرهنگ ها، معانی ای مشترک دارد. پس برای رسیدن به این حوزه بزرگ فرهنگی، باید معرفت سینماگر به مختصات اصیل سینما ارتقاء یابد. تا زمانی که دو آفت بزرگ سینمای ایران، یعنی غلبه کلام و محتوا بر تصویر و فرم حاکم باشد و ضرباهنگ روایت در سکون ناشی از کنش پذیری و انفعال غرق شود، سینمای ایران جهانی نخواهد شد. الگوی سینمای فرهادی، شاید یکی از بهترین نمونه های کنونی برای خروج از این تعلیق باشد.

مطلب بالا در شماره اخیر فصلنامه سینما و ادبیات درج شده است.

/ 14 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دامون قنبرزاده

سلام آقای دانش نمی دانم چرا هر وقت به وبلاگ شما سر می زنم ( که البته همیشه سر می زنم ) دلم می سوزد! مثلاً نگاه می کنم به وبلاگ آقای اسلامی که هر پُستشان بالای صد نظر دارد و این باعث می شود حس دلسوزی ام نسبت به وبلاگ شما بیشتر هم بشود! همیشه می خواستم این نکته را بگویم اما گذاشتم تا حس دلسوزی ام به اوج خود برسد بعد مطرحش کنم و امروز بالاخره گفتم!

روزبه شریفیان

دیروز فیلم قلاده های طلا را دیدم آقای دانش واقعا دلم برای پول و وقتی که برایش صرف کردم سوخت راستش خواستم بگویم که خیلی خیلی در مطلبی که نوشتید(فیلمسیاسی)ملایم برخورد کردید واقعا افتضاح بود من البته چون به زور یک آدم اماتور محسوب میشوم شاید حق چنین اظهار نظری را نداشته باشم ولی به عنوان یک مخاطب به نظرم آمد بسیاری از کادر بندی ها و کارهای فنی ( کارگردانی و مسائل مربوط به میزانسن ) کاملا اشتباه و نادرست بود و یا حداقل کار خیلی خیلی بهتری میشد انجام داد ( مثلا بیشتر نماهای مربوط به داخل کشتی ترکیه )

روزبه شریفیان

در مورد مطلبی که اقای قنبر زاده فرمودند و پاسخ شما من هم مطلبی است که دوست داشتم خدمت شما عرض کنم راستش من هم به وبلاگ جناب اسلامی آقای چپر دار و تعدادی از نویسندگان خوب سینما تقریبا هر چند بار یک بار سر میزنم از جمله کتاب نقد فیلم اقای اسلامی را هم تهیه نمودم با تمام ارادتی که نسبت به بسیاری از این عزیزان دارم باید عرض کنم که ( باور بفرمایید بدون تعارف و کاملا واضح است بدون این که نیاز به تملق باشد ) حقیتا مطالب شما برایم بسیار گیرا تر آموزنده تر بوده بعضی وقتها روزی چندین بار به وبلاگ شما سر میزنم و شوق سینما را در من به شدت زنده میکند واقعا مطالبی که مینویسیدچگونه فیلم دیدن را به من یاد میدهد من تقریبا تمام کتابهای فیلم نامه نویسی را خوانده ام ( حتی کتابهای سید فیلد و لیندا سیگر مثل کتاب دعا همیشه کنار دستم است ) ولی مفهوم روایت عرضی و طولی را اولین بار در وبلاگ شما دیدم همینطور بخش قابل توجهی از مطالب دیگر که در کامنتها دوستان از شما میپرسند و لطف میکنید و پاسخ میدهید به نظرم مسئله تعداد مخاطب چندان مهم نیست ( و کاملا واضح است که برای خود شما هم همینطور است ) مهم ارزش و بار علمی مطالب اینجاست [گل]

علی

آقای دانش لطفا شما بفرمایید در برنامه هفت نقد کنید ببینیم چگونه اینکار را می کنید تا انقدر از فراستی ایراد نگیرید. اگر دعوت نکردند که هیچ ولی اگر خواستند انقدر کلاس نگذارید و به مردم احترام بگذارید و بروید (چرا فرهادی موقع نقد فیلمش به مردم احترام نگذاشت و به برنامه هفت نرفت)راستی اگر دوست داشتید دوستان گل و بلبلی تان مثل آقای قطبی زاده و پوریا و ثابتی و... را هم دور هم جمع کنید و برای خودتان نقد کنید و لذت ببرید. یکی از مشکلات شما منتقدان این است که از مردم به دورید. جای آنها تصمیم می گیرید و حکم صادر می کنید. چرا قلاده های طلا فیلم بدیست. چون دولتیست. چون هیچ شباهتی به کارهای اسطوره شما (اصغر فرهادی) ندارد فیلم بدیست. هر چند می دانم نظرم را حذف می کنید و جواب نمی دهید باز هم حرف دلم را نسبت به شما منتقدان زدم.

الناز .ن .د

ممکنه کمی بدبینانه به نظر برسه اما من فکر میکنم سینمای ایران بنا به دلیل محدودیت هایی که داره هرگز به زبان جهانی دست پیدا نمیکنه . نمیشه به مخاطب جهانی قبولاند که به دلیل محدودیت و سانسور و...زن های ایرانی حتا در خانه حجاب دارن و البته هزار یک مورد دیگه که خودتون بهتر میدونید.

امید

با سلام اقای دانش بنده از مخاطبان گاه و بی گاه مطالب شما هستم شاید مهمترین علتش ادبیات نوشتاری زیبای شما باشد اما یه سوال یکی منتقدان معروف سینما درباره فیلم جدایی گفته بودند: این فرهادی ادم زرنگیه زن و بچه ش رو گذاشته انگلیس اومده ایران فیلم میسازه فیلم میسازه براساس ارزشها و معیار های ایرانی اسلامی اگه میتونه انگلیس فیلم بسازه اونوقت اگه جایزه گرفت هنر کرده!!! نظر شما درباره این نظر چیه؟

محسن مطلب‌زاده

دو انگيزه براي نوشتن اين كامنت دارم: اول اين‌كه چون از «آشوب» و «سرير خون» ياد كرديد خواستم بگم كه همين چند ماه پيش اين‌هارو ديدم و به نظرم اولي يك شاهكار ديدني و دومي يك فيلم درخشان است. دوم هم كه در رابطه با نظري كه آقاي دامون قنبرزاده درباره وبلاگ آقاي اسلامي و وبلاگ شما گفتند فقط خواستم اين نكته رو اضافه كنم كه اولاً من هم از نوشته‌ها و نقدهاي آقاي اسلامي بسيار لذت مي‌برم و ايشون رو در اين زمينه بسيار معتبر مي‌دونم. دوماً تفاوت زيادي ميان بخش نظرات وبلاگ ايشان با مثلاً وبلاگ شما هست. نظرات خوانندگان در اونجا بيشتر در فضايي كه شبيه يك تالار گفتگوست درج مي‌شود و چون آقاي اسلامي تقريباً دير به دير پست‌هاشون رو آپ مي‌كنن نظرات بيشتري رو جذب مي‌كنن. نظراتي كه - با احترام - اغلب ربط چنداني به موضوع پست ندارند و بيشتر شامل سئوال‌هايي‌ست كه در زمينه‌هاي مختلف از نظرشان درباره‌ي فلان فيلم و سريال و كارگردان، بازيگر و تكنيك و كتاب و شعر و فوتبال و موسيقي و نقد و مجله و... مي‌پرسند و البته كه ايشان صبورانه و موقرانه جواب مي‌دهند. فقط خواستم اين تفاوت اساسي رو ذكر كنم كه به نظرم في‌نفسه امتياز ن

علی

آقای دانش سلام. با احترام به شما به عقیده ی من به هیچ وجه منتقد خوبی نیستید ، وقتی شما از مواضع تان کوتاه نمیایید و برنامه هفت (که همین امشب بیش از 50 درصد قبولی مردم را داشت و بقیه متوسط وتنها عده ی کمی هم گفتند ضعیف) را در جهت پیشرفت و شفاف سازی سینمای ایران نمی دانید. وقتی دوست داشتن فیلمی را با سلیقه ی خود برابر با خوب بودن آن فیلم و دوست نداشتنش را بد بودن.(خیلی راحت بگویید فیلم خوبیست اما من خوشم نیامد.) از همه مهمتر اینکه شما فیلم مادر علی حاتمی را به حساب نمیاورید و تنها هزاردستان را قابل اعتنا می دانید . مادر بدون شک از بهترین آثار سینمای ایران است و خوشبختانه خیلی شناخته شده تر از جدایی نادر ... است و مورد قبول عموم قرار گرفته و دیالوگ پایانی اکبر عبدی اشک بر چشمان هر شیفته ی سینما جاری می کند. البته ببخشید ولی خیلی خشک نقد می کنید و برخلاف دیگران اصلا اهل احساساتی شدن و نوستالوژی نیستید...

رضا

به نضر شما نسبی گرایی اخلاقی چه تاثیری بر روند سینمای ایران گذاشته است؟

رضا

سلام آقای دانش جایگاه سینمای آذربایجان در جهان کجاست تاکنون چه فیلم هایی از این کشور در سطح جهانی مطرح شده است؟