صورت های دوگانه (نگاهی به مولفه های مشترک در فیلم های بهمن فرمان آرا)

جدا از فعالیت های متعدد سینمایی بهمن فرمان آرا در خارج از ایران که عموما در تهیه و یا تولید و یا پخش آثار فیلمسازان شاخص نقش داشته است، در سینمای ایران هفت عنوان فیلم با کارگردانی او ثبت شده است. از بین این هفت فیلم، اثر نخست، خانه قمر خانم (1351)، ربط چندانی به دنیای تألیفی او ندارد و بیش تر بر مبنای رابطه ای دوستانه جهت اتمام کاری معلق، کارگردانی این عنوان به او سپرده شد. بنابراین با توجه به این که خود فرمان آرا هم تمایل چندانی به برشمردن این عنوان در کارنامه اش ندارد، لزومی به یاد کردن بیش از این درباره اش در این نوشتار نیست. فیلم دوم شازده احتجاب ( 1353) که اقتباسی از داستان معروف هوشنگ گلشیری بود، اولین نمودها از دلمشغولی ها و دغدغه های فرمان آرا جلوه یافت که اگرچه مایه اصلی کار از آن نویسنده منبع اقتباسش بود، ولی به هر حال انتخاب این داستان برای برگردان به فیلم، نشان از رویکردی داشت که سال ها بعد به شکلی جدی تر و عیان تر در آثار او متبلور شد. سایه های بلند باد (1357) نیز اقتباسی از دیگر اثر گلشیری، با عنوان معصوم بود که با توجه به بار تمثیلی اش در فرایند مواجهه با لایه های سیاسی و هژمونیک جامعه، نه در زمان پهلوی اجازه نمایش یافت و نه در دوران بعد از آن و از این رو کمتر کسی تماشایش کرده است، ولی به نظر می رسد بافت کم و بیش صریح سیاسی این فیلم چندان همخوانی ای با فضای غالب کارهای این سینماگر ندارد و به شهادت برخی که فیلم را دیده اند، لحاظ مضمونی و حتی ساختاری، سازی جدا از هارمونی کلی کارنامه اش می نوازد.

اما مسیر اصلی سینمای فرمان آرا در سال های بعد از انقلاب شکل مشخص خود را نشان داد. چهار فیلم بوی کافور عطر یاس (1378)، خانه ای روی آب (1380)، یک بوس کوچولو (1384) و خاک آشنا (1386) همچون مهره های تسبیحی هستند که به نخی واحد زنجیروار تعبیه شده اند و اگرچه ریشه اصلی خود را در مواردی همچون مرگ محوری و بیان ذهنی/ماورایی از شازده احتجاب گرفته اند، اما در ساختمان و پیکره بنای روایی و مضمونی، موقعیتی کم و بیش نظیر هم دارند که در نمونه های قبلی یا اصلا وجود نداشته است و یا کم رنگ بوده است. از این رو در یادداشت حاضر، استناد روی همین چهار فیلم اخیر او است.

اولین نکته ای که در سبک سینمایی فرمان آرا به چشم می خورد، الگوی روایی او در تعریف داستان است. فضای فیلم های او از قالب متعارف داستان گویی که متکی بر روابط سببیتی در پیشبرد وقایع است، فاصله دارد. در آثار فرمان آرا روایت رهیافتی اپیزودیک دارد: شخصیت اصلی داستان در عبور از گذرگاهی تقطیع شده، با شخصیت ها و موقعیت هایی پی در پی مواجه می شود و از کنارشان عبور می کند و به راه خود ادامه می دهد. خود فرمان آرا برای بوی کافور عطر یاس، در نوشته ای، از تمثیل قطار برای تبیین این چهارچوب روایی استفاده کرده بود. در این رویکرد اروپایی و غیرهالیوودی، مخاطب همراه با آدم اصلی داستان در جاده ای همراه می شود و همچون ناظری به پیرامون او می نگرد. در بوی کافور عطر یاس، بهمن فرجامی که یک فیلمساز است با گذر از کنار فضاهایی همچون یک وکیل، یک زن بچه مرده، همسر دوست نویسنده اش، مادرش و...به فرجام مسیرش می رسد. در خانه ای روی آب، دکتر سپیدبخت، ماجراهایش با عبور از کنار فرشته، پسرک حافظ قرآن، بیمار قدیمی اش، منشی، پدر، پسرش، پدر منشی اش و...شکل می گیرد. در یک بوس کوچولو، اسماعیل شبلی همراه با دوستش محمدرضا سعدی، سفری را آغاز می کند که تهران و اصفهان و شیراز و...را پشت سر می گذارند. در خاک آشنا نیز بهمن نامدار، در خانه اش با آدم هایی که که می آیند و می روند مواجه می شود: خواهر، خواهرزاده، افسر پاسگاه منطقه، خدمتکار خانه، محبوب سابقش، و...که البته در این داستان آخر، قهرمان قصه در جایی متمرکز است و دیگران از کنارش عبور می کنند. منش و تحول شخصیت اصلی در همین مواجهه های ایستا و پویا است که صورت بندی می شود و فارغ از روندهای علی و معلولی در روایت، این نوع روایت پردازی اپیزودیک، در تعمیق کاراکتر داستان نقش ایفا می کند.

دومین عنصر مشترک در کارهای فرمان آرا، تم مرگ است که همان طور که آمد، اولین بار در شازده احتجاب متجلی شد و بعدا در چهار فیلم اخیر، پرورش پیدا کرد. بهمن فرجامی جدا از آن که مستندی که می خواهد بسازد درباره آداب و رسوم مرگ است، خود نیز در اضطراب و کابوس مردن به سر می برد و نشانه هایی همچون گور اشتباه پر شده، جنین مرده، و قتل رفیق نویسنده اش این فضا را تشدید می کند. دکتر سپیدبخت نیز کسانی به دنبالش هستند که قصد کشتنش را دارند و همین نیز رخ می دهد و داستان با مرگ دکتر به فرجام می رسد. در یک بوس کوچولو نیز مفهوم مرگ علائم فراوان در داستان دارد: از فرشته مرگ گرفته تا قناری مرده، و از فرزند مرده سعدی گرفته تا مرگ خود او و رفیقش شبلی  و البته از ماجرای دو شخصیت ذهنی ای که با ماجرای نبش قبر در ارتباطند. بهمن نامدار هم با مرگ مواجهه هایی دارد: چه سرطان کشنده ای که محبوبش را در آستانه مرگ قرار داده است و چه قتل دوست نویسنده اش که البته در اکران عمومی از روایت حذف شد. مرگ در سینمای فرمان آرا حضوری سنگین دارد و به منزله معیار محک آدم های داستان در شناخت خود و محیط اطرافشان نقش ایفا می کند.

بحث دیگر، فضاهای متافیزیکی است. در آثار این فیلمساز، زندگی به شکل کاملا رئالیستی گذرانده نمی شود و حضور نشانه هایی مرموز از عوالم ناشناخته و عمدتا معنوی، در تار و پود آن، جهتی دیگر به تبیینش می دهد. در بوی کافور عطر یاس، کلاغی حرف می زند و در خانه ای روی آب، فرشته ای دچار سانحه اتومبیل می شود، در یک بوس کوچولو موجودات ماورایی همچون مامور قبض روح با انسان ها هم کلام و معاشر می شوند و در خاک آشنا مواردی از قبیل تأثیر زنبورها روی مرگ مامور اداره برق و یا غیب شدن سکه های قدیمی تداعی ساحتی ماورایی دارند. البته این فضاهای عینی و ذهنی و غیبی در کارهای فرمان آرا چنان در هم آمیخته اند که به دشواری می توان مرز و حائلی را در روایت و موقعیت سازی بین شان تشخیص داد و انگار در تداخل با هم به سر می برند.

تم فاصله نسل ها از دیگر دلمشغولی های فرمان آرا در فیلم هایش است. رابطه فرجامی با مادر، پسر و نوه ای که در آخر داستان نوید تولدش داده می شود، چهار نسل را نمایش می دهد. در خانه ای روی آب گسست سپیدبخت با پدری در خانه سالمندان و پسری گرفتار در افیون، بحران نسل ها را تداعی می کند. یک بوس کوچولو ارجاعات فراوان دارد به دوگانه نسل جدید/نسل گذشته؛ چه از طریق رابطه شبلی و نوه اش و چه با حضور جوانان گردشگر پیرامون پاسارگاد و در کنار دو شخصیت اصلی سالخورده داستان و در فیلم آخر هم رابطه نامدار و خواهرزاده اش که از توعی فاصله به سوی همدلی تغییر جهت می دهد این زنجیره را ادامه می دهد.

ارجاع به فرامتن هم از دیگر اسلوب های فرمان آرا است که اغلب شمایلی سیاسی/اجتماعی دارد. قتل های زنجیره ای روشنفکران و سخنرانی خاتمی در بوی کافور عطر یاس، قتل های مشکوک سیاسی و نیز موج حفظ قرآن توسط کودکان در خانه ای روی آب، ارجاع به چهره های واقعی همچون ابراهیم گلستان و هوشنگ گلشیری در یک بوس کوچولو و نهایتا گوشه نشینی روشنفکران در فضای اجتماعی چند سال اخیر در خاک آشنا نمونه هایی از این انگاره است که می توان به آن مایه مهاجرت را هم افزود که در هر چهار فیلم صریحا رویش تاکید می شود.

 می توان به عناصر یادشده، موارد دیگری را افزود اما به نظر می رسد بیش ترین مایه های ثابت در کارهای فرمان آرا این پنج مورد باشد که از قضا همه شان صورتی دوگانه دارند: حرکت/ثبات (روند اپیزودیک)، مرگ/زندگی، واقعیت/ماورا، قدیم/جدید، و متن/فرامتن. فرمان آرا در روندی دیالکتیک بین این ساحت های دوگانه تز و آنتی تز گونه، مسیر به بار نشسته ای را جست و جو می کند که جوابگوی دغدغه های جاری در نوسان های ناشی از این دوگانگی ها باشد.

مطلب بالا در ماهنامه تجربه درج شده است.

/ 9 نظر / 34 بازدید
امیر

من این چهار فیلمی که ایشون ساختند رو دیدم. به نظرم از نظر داستانی بهترینش "خانه ای روی آب" بود و از نظر سینمایی و ایجاز "خاک آشنا". "بوی کافور عطر یاس" که خیلی کند و تلخ بود. و خود ایشون خیلی بد بازی کرده بودند. ولی لحن فیلم به مستند نزدیکتر بود. شاد همین باعث جذابیتش شده بود. اما "یک بوس کوچولو" یک فحشنامه و تسویه حساب شخصی با ابراهیم گلستان بود. داستان آدم زنباره ای که اون ور آب نشسته و به پسرش اینقد بی اعتنایی می کنه. البته ایشون تو خارج یکی دوتا فیلم تهیه کردن از جمله فکر کنم با پل نیومن همکاری نزدیکی داشته. به نظر شما کدوم فیلمش بهتر بود؟

محمد

سلام آقای دانش ممنونم از مطلب مثل همیشه آموزنده و خواندنیتون آقای دانش به نظرتون توی فیلم بوی کافور عطر یاس ، بازی ایشون ( خود آقای فرمان آرا )به کلیت کار صدمه نزده بود ، میدونم موقعیت یک کارگردان با توجه به اثر قرار بوده روایت بشه اما بهتر نبود یک بازیگر حرفه ای این نقش رو اجرا میکرد ؟ ممنون

مرتضی

سلام جناب دانش. در مورد بهمن فرمان آرا دو نکته هست که منو همیشه آزار میده. خواستم اینجا مطرحش کنم تا اگه قابلیت بحث کردن داره درموردش صحبت بشه. البته پیشاپیش باید بگم که جناب فرمان آرا به هرحال فیمساز محترم و خوبی هستند که به دغدغه های خودشون میپردازن و بی تردید جزو سینماگران محترم ما به شمار میان، اما خب به هرحال انتقاداتی بهشون دارم: 1- به نظرم هیچکدوم از فیلمهاشون سینمایی نیستن. وقتی یه فیلم تصمیم میگیره قصه بگه، داستان بگه، درواقع یه چهارچوبهایی رو پذیرفته. خط روایی بسیار ضعیف در "یک بوس کوچولو" و "خاک آشنا" که کاملن فدای شعارهای مستقیم اثر شده غیر قابل پذیرشه و البته "بوی کافور عطر یاس" اگرچه حداقل های داستانگویی رو رعایت میکنه اما بازهم موفق به داستانگویی نمیشه. این وسط "خانه ای روی آب" تنها اثریه از ایشون که کمی نزدیک میشه به قصه گویی، اما بازهم به نظرم موفق نمیشه، چرا که گاهی به جای قصه گفتن مقاله علمی میخواد تعریف کنه یا بیانیه های انسانی تحویل میده. اینکه یه دکتر از یک سو پسرش مشکل اعتیاد داره، خودش بی بند و باره، پدرش نمونه ای از آینده خودشه قابل قبوله، این و

مرتضی

در واقع همین مضامین مشترک آثار فرمان آرا مهمترین نقاط ضعفش هستن. اینکه در یک فیلم هم معضلات اجتماعی رو بررسی کنه، هم گمگشتگی انسانی و در نهایت همه اینها در یک پسزمینه تاثیر و ترس مرگ، واقعن یک فیلم چقدر میتونه بار حمل کنه؟! البته اگه فیلمساز توانا باشه میتونه (برگمان مثلن)، اما نکته اینجاست که برگمان فیلم میسازه، اما فرمان آرا در هیچکدوم از آثارش سینمایی نیست، یعنی دغدغه هاشو در بهترین حالت با دیالوگهای مستقیم بیان میکنه، نه در بستر یک فیلم سینمایی و با ابزارهای سینمایی. 2- وقتی فرمان آرا برگشت به ایران همه چیز براش مهیا بود، همه چیز یعنی هرچیزی که یک فیمساز ایرانی میتونه در اختیار داشته باشه، اما ایشون از اونهمه امکانات "بوی کافور عطر یاس" رو درآوردن. سالهاست به این فکر میکنم که ایشون سالها خارج از ایران کار کرده بود و سالها بود که میگفت اگر من ایران باشم... خب "بوی کافور" واقعن همون چیزی بود که ایشون میخواست در ایران بسازه؟! مدتی پیش ایشون طی یک اقدام تاثربرانگیز تمام سیمرغهای جشنواره رو پس فرستاد. پیشتر ایشون هنگام نمایش "خاک آشنا" گفت که من تا 5سال دیگه فیلم نمیسازم...

مرتضی

2-... حرفم سر اینه که مگه چند نفر در ایران امکانات ایشون رو دارن؟ چند فیلمساز ایرانی هستن که همه بازیگرا با شوق بهش بگن "چشم، بگو نقشم چی؟" مگه چن تا فیلمساز ما از نظر بودجه و تهیه کننده مشکلات کمی دارن؟ اینکه جناب فرمان ارا بعد از اینهمه سال که برگشت به ایران کاری نکرد که احساس بکنیم واقعن کسی برگشته... اینکه ایشون جدن امکاناتشو هدر میده... واقعن با فیلم نساختن ایشون چه اتفاقی برای مسئولین ارشاد میفته؟ جز اینه که خوشحال میشن؟ کاش جناب فرمان آرا اگر هم نمیخواد فیلم بسازه حداقل امکاناتشو در اختیار جوونایی بذاره که تنها مشکل فیلمسازیشون امکاناته. چرا هنوز شهرام مکری فیلم بزرگ نساخته؟ چرا سامان استرکی هنوز نرفته کن؟ چرا بهرام توکلی بعد از 4 فیلم بلند و خیلی فیلم کوتاه تازه به حقش رسیده؟ در نهایت میخوام بگم جناب فرمان آرا بیش از حد روشنفکره. به جای اعتراض عملی (مثل کاهانی مثلن) به انفعال روی میاره، دغدغه های شخصیش رو به دغدغه های عمومی ترجیح میده... امیدوارم بپذیرید که اینها رو یه اهل سینمای ده 60 میگه که نگران سینمای آینده کشورشه، نه یه خودارزش انگار یا یه بدخواه... منتظر پاسخ هستم.

مرتضی

کاملن درسته، بحث نقد فیلم نیست، یه بحث فرهنگیه، درمورد یه شخص فرهنگی، همین. بعلاوه، فقط دو سه مثال بود از کارهایی که میشد از دست جناب فرمان آرا بربیاد، نه اینکه مشکل اونها بذاریم پای این شخص، که اساسن این آدمها هیچ ارتباطی باهم ندارن. فقط حرفم اینه که اگه از امکاناتش درست استفاده نمیکنه حداقل اونو در اختیار چن نفر دیگه قرار بده. بحثم اینه که کسی مثل فرمان آرا که در آثارش ادعای اینو داره که داره مشکلات فرهنگی این کشور رو ریشه یابی میکنه دغدغه ها و درگیریهای شخصیش رو به همون مشکلات فرهنگی ارجح میدونه. به هرحال امیدوارم زودتر همچی حل بشه...

دامون قنبرزاده

سلام تحمل حتی یک دقیقه از فیلم های ایشان، حالا هر کدامش، برای من سخت و طاقت فرساست. کاری هم به این ندارم که بحث فرهنگی چیست و درگیری های شخصی چیست و سیاستگذاری سینما در چه جهتی ست و این حرف ها ... راحت تر بگویم، فیلم هایی هستند به معنای واقعی کلمه، خسته کننده، بی مزه و لوس ... شما منتقدها عجب اعصابی دارید جناب دانش! نشسته اید و یک دور فیلم های ایشان را دیده اید تا از تویش تم های مشترک را در بیاورید؟!!! واقعا احسنت دارد. حالا بحث اینجاست که این عمل اجباری بوده یا اختیاری؟!

مرتضی

ها، حق با شماست. نمیشه درمورد یه شخص اینطور حرف زد. به هر حال به امید روزهای بهتر برای سینمای ایران. پیروز باشید

کاوه حوصله دار

سنت خیلی خوبیه آقای دانش. با سینمای کیانوش عیاری شروع شد. به سینمای بهمن فرمان آرا رسیده و ای کاش هر از گاهی ادامه پیدا کنه