زندگی عرضی، آرزوی طولی (درباره بی خود و بی جهت)

برای فهم درست بی خود و بی جهت، توجه به منطق درونی آن ضروری است. بی عنایتی به این مهم، دامی را برای فضای تحلیل فیلم ایجاد می کند که می تواند نتایج کژتابانه ای را منجر شود و آن چه را که دقیقا جزو ارزش های اثر است، تبدیل به وارونه خود کند و تعبیر به فضایی نازل و مبتذلش سازد. منطق درونی این فیلم، برخلاف عموم فیلم ها که متأثر از سبک کلاسیک هستند، برگرفته شده از رهیافت های سبک بیانی ابزورد است که خود جزو مدل های سینمای مدرن و تا حدی پست مدرن است. عدم تمایز بین این سه الگوی سینمایی، باعث می شود در تحلیل فیلم کاهانی، از معیارهایی استفاده شود که تناسبی با بافت سبکی آن ندارد و لاجرم کار به کج فهمی و مغالطه کشیده شود.

ابزورد شیوه ای بیانی در هنر است که عمدتا در تئاتر و ادبیات نمود داشته است؛ اگرچه می توان ردپای آن را در سینما در برخی کمدی های دوران صامت (مثل فیلم جعبه موسیقی با بازی لورل و هاردی)، برخی فیلم های برادران کوئن (مثل مردی که آن جا نبود)، و برخی آثار چارلی کافمن (مخصوصا فیلم آخرش نیویورک جزء به کل) مشاهده کرد. ابزورد در مقطع بعد از جنگ دوم جهانی ظهور یافت، در میانه بحرانی انسانی که در فضای پساتخریبی جنگ، نسبت به اخلاق و مذهب و انسانیت و فطرت، تردیدهای اساسی شکل گرفته بود و نوعی یأس و پوچ گرایی فلسفی و اجتماعی و انسان شناسانه در محافل فکری در حال نضج بود. ابزورد، برخلاف آن چه برخی گمان می برند، موید این رهیافت فکری پوچ گرا نیست و صرفا راوی و تبیین کننده آن با توسل به شیوه های ابزاری هنری و فرمی است. حتی برعکس، می توان این تعبیر را درباره ابزورد به کار برد که به کارگیرندگان آن، به دنبال راهی هستند برای گریز از این پوچی فراگیر. این سبک هنری، در واقع مُبلغ پوچی نیست و اگر قرار باشد آن را ترجمان فلسفه فکری خاصی بدانیم، مناسب تر است تا به اگزیستانسیالیسم نسبت داده شود و نه به نیهیلیسم. این استناد با ردگیری تبار این واژه به آثار آلبر کامو به عنوان یکی از پیشگامان مکتب فکری اصالت وجود، بهتر قابل درک می شود. کامو در پی آن بود تا راه سومی را برای گریز از پوچ گرایی دوران پساجنگی بیابد. دو راه متداول، یکی خودویرانگری بود و دیگری، پناه بردن به تخیلات شیرین غیرواقعی. راهی که اگزیستانسیالیست ها پیشنهاد کردند، تکیه بر مسئولیت انسانی بود؛ این که خود آدمی ضمن خودآگاهی نسبت به موقعیت دشوار و بغرنج کنونی اش، فلسفه زیستن را به نوعی از سرگیرد که در قبال تعهدات و مسئولیت هایی که در قبال حضور و وجودش دارد، بتواند این دشواری را تحمل و حتی معنادار کند. او برای تمثیل این فضا، از ماجرای اساطیری سیزیف بهره گرفت (مردی که محکوم بود سنگی سنگین را تا قله کوهی بلند بالا ببرد، و در حالی که سنگ دوباره سقوط می کند همان روال بالا بردنش را تا ابد در پیش گیرد) و در یکی از آثارش به نام افسانه سیزیف، باشکوه ترین لحظه موقعیت سیزیف را زمانی دانسته بود که به سقوط سنگ می نگرد و خودآگاهی اش را به موقعیتش، نمایان می سازد. چندین سال بعد این مفهوم را مارتین اسلین در کتابی به نام ابزورد به عنوان سبکی هنری تئوریزه کرد که در برخی تئاترهای دهه 50 و60 به کار گرفته شد و هنرمندانی همچون اوژن یونسکو، ساموئل بکت، آرتور داموف، هارولد پینتر،  ژان ژنه و... از سرآمدان این سبک هنری شناخته شدند که البته هر یک الگویی کم و بیش مستقل در قبالش در پیش گرفتند.

مختصات کلی ابزورد در ارتباط با عناصری است که عمدتا خلاف شیوه بیانی سبک کلاسیک هستند. مثلا پیرنگ ماجراها فاقد زمینه های علی و معلولی است و روایت نه بر مبنای منطق سببیت، بلکه در خلأهای بین اتفاقات پیش آمده نه چندان مرتبط با هم پیش می رود. شخصیت پردازی ها، برخلاف الگوی متداول که در پی تحلیل و پرورش انگیزه ها، منش ها، تحول ها، و طرز عقاید آدم های داستان است، کاری به این عناصر ندارد و آدم ها اتفاقا هر چه بی ربط تر به یکدیگر فضای درام را پیش می برند و حداقل شناسه های شخصیتی شان معرفی می شود. موقعیت سازی ها با توسل به تمهیداتی همچون ابهام، تکرار، ایهام، کنایه، و وضعیت های پرسش برانگیز پرورش پیدا می کند که در کنش، دیالوگ، میزانسن و سایر المان های هنری جلوه گر است.

با این توضیحات، می توان فیلم بی خود و بی جهت نمونه ای از سینمایی دانست که متأثر از روند ابزورد است و البته از آن جا که در سینمای ایران، سابقه پررنگی از این سبک بیانی وجود ندارد، قاعدتا تحلیل فیلم بر این مبنا دشوارتر از نمونه های متداول و متعارف می نماید. البته کاهانی تلاش کرده است که به شکل مطلق از این روند تبعیت نکند و اثر خود را در مرزی بین روند متعارف و روند ابزورد نگاه دارد و از همین رو است که اتفاقا می توان در فیلم سراغ از قصه ای گرفت که با تعلیق شروع می شود، به بحران می رسد و سرانجام با گره گشایی (هر چند گذرا) به اتمام می رسد. منتها این وضعیت در سطح درام قرار دارد و کار در لایه های عمیق تر خود، وابسته به فضای ابزورد است. عنصر اتفاقات غیر علی (ورود نصاب ماهواره، حضور مادر، لطمه دیدن لباس عروس، پارگی شلوار محسن، و...که هیچکدام وجه سببی در روند روایت ندارند)، تکرار چندین باره موقعیت ها و عناصر داستانی (کوبیدن محسن با دستش یر شکم و در و دیوار، بی ادبی های مکرر بچه، خالی و پر کردن کامیون، دیالوگ های تکراری مبنی بر درآوردن اثاث از کارتن، پوشیدن و درآوردن چندین باره جوراب توسط محسن، خوردن های مکرر شاگرد راننده و...)، ابهام در روابط انسانی (علت ازدواج الهه و فرهاد به رغم اختلافات فراوان، علت پول قرض دادن محسن به فرهاد به دلیلی عجیب، علت پشت کردن الهه به خانواده اش) نشان از وضعیتی دارد که دقیقا منطبق با ساختار ابزورد است. بحث اثاث در این فیلم یادآور سنگ سیزیف و یا پیانوی لورل و هاردی در فیلم جعبه موسیقی است و عملا بن مایه کار را در این متن نشان می دهد و تبدیل به یکی از شخصیت های اساسی فیلم می شود که همواره در پس زمینه اغلب میزانسن ها، بار سنگین خود را به جهت اشغال فضای کادر عیان می سازد.

شخصیت ها در بی خود و بی جهت

1-      بی خود و بی جهت 9 شخصیت دارد که از میان آن ها چهار نفر شخصیت اصلی اند (محسن، مژگان، الهه و فرهاد) و بقیه (راننده کامیون، شاگردش، مادر الهه، سینا، و نصاب ماهواره) شخصیت هایی مکمل و فرعی. شخصیت های اصلی هر یک واجد رنگ آمیزی هایی متمایز هستند که نوع و میزان منش و رفتار و عقیده و انعطاف شان را شکل می دهد. در فیلمنامه کاهانی، می توان با دنبال کردن مسیر داستان، کم و کیف این خصوصیات را تشخیص داد. مثلا در زمینه شغل، محسن و فرهاد هر دو در آموزش و پرورش نمایش های کمدی کودکانه اجرا می کنند، مژگان خانه دار است اما در کنار آن فعالیت هایی مثل آرایشگری هم انجام می دهد و الهه نیز شغل خاصی ندارد. در زمینه صداقت، محسن و فرهاد هر دو اهل پنهان کاری راز و رمزهایی رفاقتی از همسران شان هستند، ولی مژگان و الهه نه. در زمینه جدیت و پشتکار، محسن و فرهاد هر دو لاابالی و راحتند، ولی همسران شان در خصوص اثاث خود تعصب دارند (و اصلا گره ماجرا از همین جا نضج می گیرد چه آن که نه الهه مایل به تحمل اثاث مژگان در خانه است و نه مژگان از دلبستگی به اسبابش دست بر می دارد.) در زمینه عقاید، محسن و فرهاد و مژگان به طور کلی راحت تر با فضا کنار می آیند، ولی الهه تعصبات و تقیدات خاص خود را در سیک زندگی دارد. فیلمنامه نویس البته شخصیت های فرعی را هم فراموش نکرده و از بچه خردسال محسن و مژگان گرفته تا شاگرد راننده، وجهه های شخصیتی و فردیتی به شان داده است: تخسی و بی ادبی بچه، تمایل شاگرد راننده به کمک و راهنمایی، فرصت طلبی نصاب ماهواره، نوع شغل و شأن اجتماعی و منش مذهبی و سنتی مادر الهه، و فضولی و کم حوصلگی راننده.

 

2-      قاعدتا ترسیم کم و کیف حضور این شخصیت ها در روندی روایتی که متکی به الگوی زمان واقعی است و در فضای مکانی محدودی سپری می شود و عملا داستانی به مفهوم متعارف بستر کار را تشکیل نداده است، نیاز به خلاقیت و دقت فراوانی دارد تا شناسه های هویتی شان، به شکلی متناسب در بافت ماجرا جا بیفتد. کاهانی این مهم را با توازنی مثال زدنی به انجام رسانده است. مثلا در فصل اول که هر یک از چهار شخصیت اصلی، بلاتکلیف در اتاق ایستاده اند و در باز یا بسته کردن کارتن های وسایل مردد هستند، مخاطب نیز شناختی نسبت به هر یک از این آدم ها و دغدغه شان ندارد. اما به تدریج  فضا برای ارائه دادن مختصات شخصیتی هر یک از کاراکترها فراهم می شود. ابزارهای متنوعی برای ترسیم و تثبیت این خصوصیات در فیلمنامه لحاظ شده است که مهم ترین شان بهره برداری از اصل تضاد است. آدم های داستان در تضاد شخصیتی و موقعیتی با یکدیگر است که بیش ترین و مهم ترین ویژگی های هویتی خود را نشان می دهند. مثلا در برابر یادآوری خاطره سفر کیش ماه عسل محسن و مژگان، الهه فوری از زیارت امام رضا در مشهد صحبت به میان می آورد یا مثلا دیالوگ های عصاقورت داده الهه که شامل واژگانی خاص (استطاعت، قضاوت، بد حرف می زنی، تمنا می کنم و...) است، در تضاد با ادبیات ساده گیرانه سه نفر دیگر، تشخص مضاعف پیدا می کند و یا نوع سلوک و فرهنگ مادر الهه در تضاد با سبکسری های جاری در خانه نمودی دوچندان به خود می گیرد. مثلا به یاد آوریم نمایش برنامه دلقکی محسن و فرهاد را که از دستگاه دارد پخش می شود و مادر که راضی به چنین وصلتی نیست با دیدن آن، هویت متضاد خود را در قالب طعنه هایش بیش تر نمایانگر می سازد. یا مثلا در دیالوگی شاید نه چندان بااهمیت فرهاد اشاره به ربش خود می کند که به خاطر الهه آن را گذاشته است وگرنه خودش هرگز اهل ریش نبوده است. همین یک جمله ساده و به ظاهر کم اهمیت، تضاد عقاید بین این دو زوج را که به خاطر تعلق خاطر تعدیل شده است بروز می دهد بی آن که توسلی به نشانه ها و فرایندهای گل درشت و متظاهرانه به عمل آید. اصل مشهور «الاشیاء تعرف باضدادها» این جا در خصوص کاراکترها به خوبی جلوه دارد. برای همین هم هست که روایت فیلم سینوسی از تنش و آرامش است تا عناصر شخصیتی آدم ها از بطن تضادهای جاری در این روند روایی استخراج شود. هنر کاهانی آن است که خصوصیات آدم های قصه را نه بر اساس تحمیل هایی بیرونی، بلکه به اقتضای درونی خود داستان و موقعیت هایش شکل داده است. مثلا وقتی در اوائل متن، مژگان می خواهد اقدام به باز کردن یکی از کارتن ها کند، الهه جلویش را می گیرد و می گوید «نمیخواد شما بچینی» و البته در نقطه مقابل، متلکی تعارضی نیز  از طرف مژگان دریافت می کند: «نه که بدت می آد!» و بدین ترتیب معارضه بین دو زن را از همان آغاز به شکلی ملموس برملا می سازد. حتی از آن جا که ممکن است به نظر برسد شخصیت هایی مثل محسن و فرهاد شبیه به هم هستند، فیلمنامه نوبس ظرائفی را به کار گرفته است تا دنیای این دو نیز در عمق خود با وجود همه شباهت ها و رفاقت ها متفاوت باشد. مثلا رضا با این که از گفته های یلخی واری همچون « شلوارمونو بپوشیم و سیگاری هم بزنیم و بریم دنبال کار» استفاده می کند و با عادات رفتاری ای نظیر کوفتن دستش بر شکم بی خیالی اش را نشان می دهد، اما در اصل آدمی حساس است که خانه و پولش را برای خوشیختی کس دیگری داده است و در عین حال با خودش دائما در حال کلنجار است. او بیش ترین حرص و جوش را برای صلح میان دو زن و سامان یافتگی اوضاع از خود نشان می دهد و یا با نگاه به گوشه ای از دیوار حیاط که تار عنکبوت رویش تنیده شده است، موقعیت خود را درست شبیه به همان گرفتاری در تار عنکبوت در صحبت با راننده کامیون می کند. او برعکس فرهاد در مواجهه با بزنگاه هایی خونش به جوش می آید (مثل وقتی راننده کامیون با گفتن کنایی کلمه «مرد» او را غیرتی می کند و برمی انگیزدش که اسبابش را از کامیون خالی کند) و گاه نیز علیه خودش لب به سخن می گشاید (مانند فصلی که در توالت سیگار می کشد و آرزو می کند که چند نفر پیدای شان شود و او را آن قدر بزنند که جانش درآید) و البته باز برخلاف فرهاد که به عرض می اندیشد در آرزوی طول است ( اشاره به پانتومیم فرهاد در مقابلش که تلقی محسن پله ترقی (طول) است اما در واقع منظور فرهاد پرتاب سنگ روی آب (عرض) است). فرهاد برعکس او است. نه کمکی به این دوست فداکار می کند و نه دست از لنگه جورابی که به همراه دارد می کشد و تا آخر همان جور می ماند که هست. در حالی که سه نفر دیگر هر یک مسیر تحول را – دست کم در ابعاد همین درام مختصر و جزئی – می پیمایند: الهه بالاخره نزد مادرش اعتراف به حاملگی اش می کند، مژگان از در دوستی با الهه وارد می شود و محسن هم که فریادش به آسمان بلند می شود. از دیگر تضادهای شخصیتی فیلم، تضادهای جنسیتی است که در دو دیدگاه محسن (زن ها نبودن همه چی حل می شد) و مژگان (مردها همه تریشنه اند) تجلی یافته و در بافت درام نیز رسوبات خاص خود را ته نشین کرده است.

3-      به نظر می رسد فضای جاری در بین چهار شخصیت اصلی دو قطبی باشد: الهه یک طرف و سه نفر دیگر در طرف دیگر. الهه یک جور تصلب دارد که آن دیگران ندارند. او از گربه بدش می آید، به نصاب ماهواره می تازد، فضولی های راننده طاقتش را تنگ می کند، بی ادبی بچه را تذکر می دهد، مقید به آداب و رسومی است و از این همه بی خیالی عصبانی می شود. اما هر چه زمان سپری می شود انگار این فضای دو قطبی نیز تعدیل می شود. یکی از مهم ترین دلایل این تعدیل، وجود مادر الهه در داستان است. حضور مادر الهه باعث می شود که تک افتادگی الهه از جمع کمرنگ شود و جایش را مادر بگیرد. در واقع تعارض بین الهه و مادرش، جایگزین تعارض الهه بامژگان و محسن و فرهاد می شود و همین نزدیکی بیش تر الهه را به آن سه نفر بسترسازی می کند. رابطه مادر و الهه یکی از جذاب ترین بخش های شخصیتی بی خود و بی جهت است. مادر در واقع عاقل ترین و موجه ترین آدم داستان است و تک تک نگرانی هایش منطقی و متعارف است؛ از نگرانی بابت میزان شیرینی و استخدام کارگر و رفتن به آرایشگاه گرفته تا مدل لباس عروس و شغل دامادش، و دلشوره های آیینی اش بابت رقص و اواز و مختلط بودن یا نبودن مجلس نیز منطبق با شخصیت مذهبی اش است. اما حضورش در بین جمع این علاف ها، او را وصله ای ناهمگون جلوه می دهد که منجر می شود الهه در مواجهه با او به تیم دیگران بپیوندد. الهه از یک سو همچنان نیازمند دلشوره های مادر است (مکالمه جذاب بین او و مادرش هنگام تماشای لباس عروس به خوبی عیان می سازد که چقدر محتاج تأیید مادرش در مناسب بودن این لباس است) و از سوی دیگر، هویتش به مثابه دختری می نماید که گویی به مناسبات خانوادگی پشت کرده است و از فضای شأن سالاری و آبروگرایی چنان خسته شده است که رسما عشق و عاطفه خود را با یک دلقک کودکان سهیم کرده است. برای همین در رفتارهایش هم از میراث خانوادگی اش نشان دارد و هم از تمایلش در گریز از شأن گرایی، که در نهایت او نیز جزئی از پشت در بستگان خانه ای می شود که ساکنانش نه راه پس دارند و نه مسیر پیش رو تا شبکه شخصیتی ای که با تضاد شروع شده بود با مفاهمه به انتها برسد.

مطلب بالا تلفیقی از نوشته های مندرج در روزنامه اعتماد و ماهنامه فیلمنگار است.

/ 17 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دامون قنبرزاده

سلام آقای دانش شما فیلم "شکست ناپذیر" (Invictus ) کلینت ایستوود را دیده اید؟ اگر دیده اید و در ذهنتان مانده، می توانم ازتان بپرسم ضعف فیلم را در چه می دانید؟ می شود در یک جمله، به ضعف اصلی اش اشاره کنید؟ می خواهم بدانم تا چه حد به نظر شما نزدیکم. اگر دیده باشید که عالی می شود. ممنون.

مسيح

برخي قسمتهاي فيلم نامه برام آزار دهنده بود. اينكه محسن 20 ميليون از پول خونه رو داده كه فرهاد براي ماشين ثبت نام كنه. اصلا علت اينكه محسن و خانوادش نمي تون برن خونه جديد اينكه كه هنوز پولو كامل نداند. اينو قسمت به نظرتون اشكال نداشت؟ يه جورايي سرسري نبود؟

مهدی حشمتی

سلام سوالی که با خواندن مطلب شما ذهنم را مشغول کرده ، این است که واقعا آقای کاهانی تمامی یا حتی قسمتی از این مطالبی که درباره ابزورد نوشته اید را می دانسته یا نه ؟ ناظر بی طرف با دیدن فیلم یقینا با شما موافق نخواهد بود . و ÷اسخ منفی خواهد داد گاهی اوقات به یاد بازیگر فیلم دیگه چه خبر - اگر اسم فیلم را درست به یاد آورده باشم - می افتم هنگامی که می خواست شعر اتل متل توتوله را در کلاس درس ادبیات نقد کند و درباره محاسن و ویژگی هایش سخن سرایی نماید . نکته ای که گاهی اوقات در نقدهایتان کمی مرا آزار می دهد تندروی و گاه کندروی های بیش اندازه در انهاست اگر از فیلمی خوشتان بیاید هیچ گونه عیب و نقصی در آن نمی بینید و هرگاه از فیلم یا کارگردانی خوشتان نیاید معمولا هیچ حسن و خوبی در فیلم نمی بینید - البته این امر همبشگی نیست و استثنا هم دارد - قصد توهین به فیلم یا کارگردان را ندارم اما خدا وکیلی ترجمان فلسفه اگزیستانسیالیسم ، نیهیلیسم ، آثار آلبر کامو ، سیزیف ، اوژن یونسکو، ساموئل بکت، آرتور داموف، هارولد پینتر، ژان ژنه و... به گروه خونی این فیلم می خورد ؟ ناراحت که نشدی ؟

محمد

سلام ممنون از نقد مفيدتون نظرتون در مورد پذيرايي ساده چيه؟ بنظر من خيلي جاي بحث داره. هم از نظر فرم و هم محتوا و قصه

امير

با سلام شما فيلمهاي savages.lawless,gang storyرا ديده ايد چند ستاره ميدهيد؟

روزبه شريفيان

با توجه به نكاتي كه خطاب به آقاي حشتمي فرموديد راستش استاد من هميشه همين تعريف رسمي را به عنوان معتبر ترين تعريف درباره نقد ميدانستم مطالبي كه فرموديد البته گاهي ناخود آگاه پيش ميآيد شايد در مورد هر نقدي حتي وقتي داريم از ظاهر كسي صحبت ميكنيم احتملا نكاتي كه بيشتر به چشممان امده مشخص تر ميشود ( مثلا قد بلند است يا كوتاه ، چشمان درشت يا بيني كشيده دارد ... البته ببخشيد شايد مثال خوبي نباشد و قياس مع الفارق ولي چيز ديگري به ذهنم نرسيد ) به نظر ميرسد معمولا خود منتقدين به دليل نقد هايشان بيشتر از نقدشان در معرض تحليل شدن هستند ولي من حقيقا اين يكسويه رفتن كه خودتان ميگوييد را در نقد هايتان حس نكردم مثلا در مورد اخراجي ها كه خودتان بسيار مورد سوال قرار گرفتيد فكر كنم منتقدين نظرات شما اول تعاريف هجو ،هزل ، لودگي ... را با كمدي انتقادي دوباره خواني كنند و بعد مطلب را در ترازو بگذارند وقتي كليت فيلمي ضعيف است اساسا در باره آن چه ميتوان گفت ؟ يا وقتي فيلمي گيرايي دارد و بناي اسكلت اش محكم است و... چرا بايد اسرار بر پيدا كردن ايراد در آن داشت ولي يك مطلبي .. .

روزبه شريفيان

يك خانم فيلمساز فيلم كوتاه تعريف ميكرد در فيلمم براي اينكه اثر بخار مه را پاك كنم كه تصوير بردار بتواند از بيرون خانه داخل را تصوير برداري كند از بازيگرم خواستم به بهانه اي بيايد جلو پنجره و شيشه را بادستش به آرامي پاك كند در جشنواره اي يك كارگرداني آمد و به من تبريك گفت و گفت شما اولين كسي هستيد كه نوازش را به زيبايي به تصوير كشيديد يك كامنتي هم خطاب به دوستمان آقاي كرباسي در مطلب زيبايشان (نكاتي درباره درباره الي فرهادي) نوشتم كه حتي روي كوچكترين اتفاقات فيلم به عنوان هدفمندي و نظر قبلي كارگردان تحليل داشتند نظر ايشان مثل اينكه بسيار به حرف شما نزديك بود ولي استاد فكر ميكنم بخشي از اتفاقات هم هست كه پيش ميآيد و به آن شكلي كه در نقد ها برجسته ميشود به عنوان هوشمندي كارگردان مطرح ميشود از قبل طراحي شده نيست و يا اصلا با هدف و منظور يك نماد و يا المان وارد فيلم نميشود اگر چه به هر حال تدوين مرحله ديگري از كارگرداني است ( چه بسا مهم ترين آن ) و شايد نبوغ اين بخش كارگردان بوده كه با چنين چينشي ضمينه اين نقد را پديد ميآورد

ali

نه به نقد شما که چقدر فیلم و ستایش میکنید و نه به انتقاد مسعود فراستی که به قول خودشفیلم رو ماقبل نقد میدونه.

فاخته

سلام مهرزاد عزیز پارسال در نقد فیلم بیخود و بیجهت در برنامه هفت مناظره شما با مسعود فراستی کاملا ضعیف بود و به راحتی از ایشون شکست خوردید! مثلا شما سه تا از ویژگی های ابزورد رو بیان کردید که پلات پررنگ نیست ایشون جواب دادن بسیاری از فیلم های مدرن و حتی پست مدرن پلات پررنگ ندارن 2.گفتید در ابزورد شخصیت ها پرداخت نشده هستند که در جواب گفتن این نوع شخصیت ها نیز هم در روایت و هم در شخصیت در سینمای مدرن هم هستند 3.توالی رویدادها موجود نیستند مسعود باز جواب داد که این هم در سینمای مدرن هست و ویژگی ابزورد در این مواردی که گفتی نیست بلکه در منطق ابزورد هست ولی جناب دانش شما هیچ پاسخی نتونستید بدین!!!

فاخته

درسته حق با شماست پاسخم رو دریافت کردم شرمنده مشکل از بنده بود.