سیاست به مثابه داستان ( درباره فیلم کارلوس ساخته الیویه آسایاس)

 

این روزها که در مناسبات سینمایی ما از عبارت سینمای سیاسی فراوان صحبت می شود، شاید توجه به فیلمی همچون کارلوس بتواند روشنگر بسیاری از ابهام ها باشد. اگر سینمای سیاسی را در سه جزء فرعی سینمای ایدئولوژیک، سینمای قدرت پژوه و سینمای واقعه نگار تقسیم بندی کنیم، کارلوس در رده جزء سوم قرار می گیرد؛ از این جهت که قرار است دو دهه از زندگی شخصیتی را مرور کند که به واسطه فعالیت های خود، در ذیل مناسبات و اتفاقات فراوان سیاسی قرار گرفت و خود ایجادگر بسیاری از وقایع ملتهب سیاسی شد. این زیرگونه از سینمای سیاسی یکی از شایع ترین و متداول ترین رهیافت ها است و در سینمای ما هم بیش ترین فیلم هایی که تحت این عنوان نامیده می شوند، جزو سینمای واقعه نگار هستند.

 

اما این نوع سینما، مختصاتی دارد که فیلمی همچون کارلوس، کم و بیش اغلب شان را رعایت کرده است و برای همین فیلمی استاندارد در این زمینه محسوب می شود. ممکن است که برخی مخاطبان نسیت به برخی تبیین های جاری در فیلم اگر و اماهایی داشته باشند، اما فارغ از زمینه های محتوایی، قالب اثر به خوبی در فضای مربوط به مرور مقطعی زمانی از فعالیت ها و رویدادهای سیاسی تثبیت پیدا کرده است. در این رابطه به چند نمونه از این جهات اشاره می شود:

اول آن که فیلم موضع بی طرفانه ای به ایدئولوژی و سیاست های مربوط به شخصیت اصلی خود دارد. یکی از آفت های سینمای واقعه نگار سیاسی که در سینمای ما هم به وفور یافت می شود، دخالت دادن عقاید مولف فیلم در بافت زمینه های مستند کار است. سینمای واقعه نگار قبل از هر چیز همچون یک اثر مستند کارکرد دارد و در رهیافت های مستند، اظهار نظر و قضاوت صریح سازنده فیلم، امری نقیض ماجرا است. در فضای عمومی باور مردم، کارلوس یک مزدور تروریست تلقی می شد که بی رحمانه از کشتار مردم برای پیشبرد اهدافش رویگردان نبود؛ نمونه اش انفجارهای مداومی که در اماکن عمومی فرانسه برای فشار به مقامات این کشور جهت آزادی دوست دخترش به راه انداخته بود. از این زاویه قضاوت عمومی به او در رهیافتی به شدت منفی قرار می گیرد. فیلم همین فضا را ترسیم می کند، اما در عین حال با ورود به سپهر زندگی او این زمینه را هم برای مخاطب باز نگه می دارد که نگاه احساسی این آدم تا چه میزان با عقاید ایدئولوژیک و پراگمات رفتارش درآمیخته بود تا بدین ترتیب دست کم منطق آن فعالیت های خشونت آمیز نابهنجار ، ولو آن که غیرقابل قبول هم باشند، معرفی شود. مثال دیگر استدلال هایی است که کارلوس برای توضیح کارهایش مطرح می کند. یکی از بهترین این نمونه ها، جایی است که در رستوران برای دختر همراهش دارد از بی اعتقادی اش به تظاهرات به عنوان یک عمل خنثی صحبت می کند و مسیر بحث و چالش را با دختر بدان جا می کشاند که در نهایت او را سمپات خود می سازد. فیلمساز قوت بحث کارلوس را نمایش می دهد، بی آن که لزوما هم عقیده بودن خود را با او مطرح سازد.

دوم آن که فیلم در عین دوری از جهت گیری های صریح، به هر حال فارغ از برخی نمودهای شخصیت پردازانه نیست. کارلوس یک فیلم داستانی است و برای مرور بر پاره ای اتفاقات سیاسی، یک شخصیت واقعی را محور پیشبرد روایت قرار داده است و برای ناگزیر از شخصیت پردازی است. اما این روند را با شعار و تابلو و دیالوگ های گل درشت و نریشن های پیش داورانه انجام نمی دهد و با ورود به برخی ساحت های فردی این آدم، تبیین خود را از ریشه های روانی و شخصیتی کارهایش ارائه می دهد. مثلا بعد از آن که کارلوس با انتخاب عنوان «کارلوس» برای خود، اولین اقدام تروریستی اش را انجام می دهد، سکانسی از خلوت او را در حمام خانه اش می بینیم که گویی نسبت به بدن خود، حسی آکنده از غرور و ستایش و خرسندی دارد. فیلمساز در چندین نوبت از فیلم حساسیت کارلوس را به بدن و اندامش مورد تأکید قرار می دهد و البته در بینابین این موتیف، به کرات تمایلات بی بند و بارش به زن های مختلف زندگی اش را مطرح می سازد. حتی وقتی هم که در نهایت توسط پلیس امنیتی فرانسه ربوده می شود در آستانه دو عمل جراحی مربوط به بدنش ( شکم و بیضه) قرار دارد. تأکید بر بدن، گویای نوعی موضع گیری غریزی در فضای سیاسی است. حضور او در این فضا نه بر اساس محاسبات دو دو تا چهارتا، بلکه بر مبنای نوعی غریزه کنترل نشده و حتی هوس آلود به قدرت است. صحنه ای که او دارد اسلحه ای را به یکی از معشوقه هایش معرفی می کند و به موازاتش به مغازله هم می پردازد، این ترکیب به مثابه غریزی بودن قدرت طلبی او نقش ایقا می کند. همین ماجرا بعدا درباره ماگدالنا – زنی که بعدا با او ازدواج می کند – هم پیش می آید. حتی وقتی هم که برای دومین بار با ودیع حداد ملاقات می کند، حداد به بدن او اشاره می کند. این همانی بدن فیزیکی و هدف سیاسی کارلوس، در نزد مولفان فیلم، نوعی شخصیت پردازی دقیق از یک تروریست مزدور است که اتفاقا با جهت گیری های پرنوسان او در عملیات مختلف هم راستا است. کارلوس خودش برای مافوق، نیروی تابع و فرمانبرداری نیست و به فتوای خود فراوان عمل می کند، اما در برخورد با زیردستان انتظار اطاعت محض دارد. او گاهی معامله می کند ( مثل جریان اوپک) و گاهی بنیادگرایانه مبنا را بر هدف قرار می دهد ( مثل شماتت ژاپنی ها در وقت کشی و ورود به عمل تروریستی آن ها با انفجارهای  خیابانی). گاهی فردیت خود را در مقابل سیستم قرار می دهد ( مثل رفتار پرخاش گرانه ای که با پلیس مجارستان دارد) و گاهی منفعلانه از فردیت خود هم می گذرد ( مثل کرنشش مقابل حسن الترابی در خارطوم و یا ماموران ایرانی که حتی خود را مسلمان می نامد) جالب این جاست که روند رو به انحطاط مسیر و فعالیت او که با فروپاشی بلوک شرق رقم می خورد، قرین می شود با زایمان ماگدالنا؛ گویی که در فرایندی ارگانیستی و بدنی، بار خود را بر زمین می نهد و از فعالیت فارغ می شود و دورانش به سر می رسد. بدین ترتیب با تمهیدی ظریف و درونی، بی آن که فیلمساز حتی سراغ مثلا فلاش بک های کودکی و نوجوانی قهرمان داستان برود تا پیش زمینه های ذهنی و روانی اش را از اقدامات کنونی اش تبیین کند، نگاه و فرضیه خود را از ریشه های غریزی فعالیت های کارلوس به میان می گذارد.

موضوع بعدی ریتم است. در یک فیلم سیاسی واقعه پرداز، ضرباهنگ روایت از مهم ترین اصول کار است. سیاست برای عموم اصولا فرایندی کسل کننده است و پشت سر هم قرار دادن یک مشت روایت از وقایعی سیاسی به خودی خود مگر برای علاقه مندان این حوزه جذابیتی ندارد. برای همین اگر فیلمسازی به اهمیت ریتم واقف نباشد، حاصل کارش اقبالی نخواهد داشت. در کارلوس، ضرباهنگ بسیار خوب روایت مهم ترین امتیاز اثر است. هیچ نکته زائدی در طول روایت دیده نمی شود و هر واقعه و کنشی به میزان مقتضی خود در فیلم حضور و تداوم دارد. هر موردی از دل مورد پیشین در سکانس یا سکانس های قبلی شکل می گیرد: نوعی سببیت پنهان در روایت که باعث شده است روند مستند فیلم قالبی داستانی پیدا کند. مثلا ترور محمد بودیه به دست صهیونیست ها، باعث ورود کارلوس به جنبش خلق فلسطین می شود. جنبش او را از اعضای تشکیلات آندره قرار می دهد. او برای آندره چند عملیات موفق انجام می دهد و حتی از خود او هم پیشی می گیرد. اختلاف بین او و آندره در عملیات آر پی جی زدن به هواپیما، مبنایی می شود برای گسستی که نهایتش ترور خود آندره به دست کارلوس است. این ترور خشم حداد را برمی انگیزد و همین خشم خود سبب و ریشه ای می شود برای اخراج کارلوس از جنبش بعد از شکست عملیات اوپک. این اخراج باز خودش زمینه ساز نفرتی می شود که کارلوس را به استقلال سوق می دهد و...می بینید که چگونه وقایعی سیاسی عملا تبدیل به درامی داستانی شده اند و عناصر خرده روایی اش با هم تعامل دراماتیک و سببیتی دارند. در نکته های ریزتر هم این توجه وجود دارد. مثلا یوهانس که از اعضای هسته های انقلابی آلمان است، اولین بار زمانی در داستان حضور پیدا می کند که قرار است همان عملیات شلیک آرپی جی به هواپیما انجام گیرد. در آن عملیات نقش یوهانس خیلی پررنگ نیست. اما او بعدا دوباره سر و کله اش پس از اخراج کارلوس از تشکیلات حداد پیدا می شود و مناسبات پیچیده بین او و ماگدالنا و کارلوس به موازات روند سیاسی متن شکل می گیرد. فیلمساز یک دفعه وارد این مناسبات نمی شود. پیش زمینه حضور یوهانس در یک عملیات، با این که خیلی هم پرجلوه نیست ولی مقدمه مناسبی است برای پرورش یک خرده روایت از کلیت درام. از این دست هوشمندی ها در کل فیلم فراوان یافت می شود. کارلوس فعالیت های تروریستی بسیار زیادتر از آن چه در فیلم می بینیم انجام داد و با کسان بسیار بیش تر از حاضران در فیلم در ارتباط بود، اما گزینش حساب شده مولف فیلم از بین همه این وقایع و آدم ها، مبتنی بر روایتی خوش ریتم شده است که به رغم طولانی بودنش، کسالت زا نیست.

نکته دیگر آن که در فیلم، توجه به جزئیاتی شده است که شاید در وهله نخست چندان مهم و کلیدی به نظر نرسند، اما در پرورش حس و فضای سکانس و یا نمای مورد نظر تأثیر به سزایی دارند. مثل سکانسی که کارلوس در چمنزار دنبال دختر خردسالش می دود و میزانسن کار تا حد زیادی تداعی بخش صحنه سکته دون کورلئونه در فیلم پدرخوانده است؛ و به همان نسبت هم پیش زمینه حذف کارلوس از مناسبات قدرت و سیاست و انقلابی گری. نمونه دیگر المان گوشت خوک است در بحبوحه گروگان گیری نشست اوپک که برخلاف وزیر ونزوئلایی، کارلوس هم از خوردن آن در همراهی با سایر وزیران عرب و مسلمان امتناع می کند؛ نوعی همگرایی تاکتیکی که در تقابل با وضعیت تروریستی موقعیت قرار می گیرد و بر ابعاد پارادوکسیکال کار می افزاید. نمونه دیگر گیتارنوازی حاضران در منزلی است که پلیس فرانسه برای دستگیری کارلوس و رو در رو قرار دادنش با آندره بدانجا می آید و همگی به دست کارلوس کشته می شوند. نوای گیتار و قطع گاه به گاه آن، عنصری شنیداری است که هم هیجان ریتمیک صحنه را افزایش می دهد و هم پوششی است برای نیت پنهان کارلوس در اقدام تروریستی ناگهانی اش. جالب این جا است که کارلوس در همین سکانس دو بار به سوی آندره شلیک می کند که یکی از روی هدف انقلابی اش مبنی بر کشتن خائن است و دیگری از روی نوعی کینه و تنفری که انگار تا به حال از زیر دست قرار بودنش داشت.این جور جزئیات  ظاهرا بی اهمیت و گذرا، اتفاقا هسته فیلم را تشکیل می دهند و تأثیرشان در ناخودآگاه مخاطب، حس عمیق او را نسبت به فیلم و آدم هایش شکل می دهد.

کارلوس نمونه ای موفق از سینمای واقعه نگار سیاسی است که در دل خود ده ها نکته نغز و پرتأمل دارد. توجه به این فیلم برای کسانی که این روزها دم از ترویج سینمای سیاسی در ایران می زنند و البته این لحن سینمایی را با مواردی از قبیل عقده گشایی های سیاسی، تحمیل عقیده سیاسی، تحریف تاریخ، و تبلیغ رک و راست هژمونی جاری اشتباه گرفته اند، از مهم ترین سرمشق ها است.

 مطلب بالا در شماره 432 ماهنامه فیلم درج شده است.

/ 15 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
روزبه شريفيان

ويك سوال ديگر از طرف يك دوست كه از شما راهنمايي خواسته آيا تحصيل در رشته عكاسي ميتواند مقدمه خوبي براي كارگردان خوب شدن باشد ؟ دوست ما ديده كه بيشتر كارگردانهاي خوب دنيا قبلا عكاسان خوبي بوده اند - مثال : استنلي كوبريك

روزبه شريفيان

امروز وال ای رو دیدم آقای دانش اولین خاصیتش این بود که به یک قرار کاری دیر رسیدم چون واقعا نتونستم از پای این فیلم بلند بشوم و بقیشو برای بعد بگذارم با اینکه چند ساعت از تماشای اون میگذره هنوز صحنه های شگفت انگیزش توی ذهنمه واقعا به این میگن شاهکار واقعی فیلمی این قدر تصویری و سینمای به تمام معنا ؟؟؟!!! فقط یه چیز ذهنمو به شدت مشغول کرده چقدر ادم باید کار کنه و فکر کنه و خلاقیت و نبوغ رو توامان داشته باشه که بتونه همچین اثری رو خلق کنه که احساس رو به این زیبایی در کنش های شخصیت های کارتونی (که انسان هم نیستند بلکه به قول حضرتعالی حتی حیوانات شاد وشنگول والت دیزنی هم نباشند ) بلکه در قالب ماشین و ربات که مظهر سردی و بی احساسی است دربیاره واقعا شگفت زده شدم ببینم آنها چطور فکر میکنند و ما کجاییم واقعا چقدر مانده که یاد بگیریم پول بالای سینمای مبتذل بی ارزش ( که شاید در قالب ارزشها بمان قالب میکننند ندهیم ) این سلیقه ما ایرانی ها کی درست میشود ؟

روزبه شريفيان

در مورد سینمای سیاسی این سوالم را پاسخ ندادید آقای دانش آیا سینمای سیاسی تاریخ مصرف دار است ؟ با دوستی از اهالی سینما بحثی داشتیم ایشان معتقد بودند که هیچ فیلم ماندگار و جاودانه سیاسی نداریم و این فیلم ها تابع زمان هستند اگر در زمانی ساخته شوند که بحث روز دنیا آن مساله باشند تامدتی گیرایی دارند و بعد از آن فراموش میشوند من فکر میکنم میشود نمونه هایی را پیدا کرد که ماندگاری داشته اند مثل فیلم زد کوستا گاوراس که البته دوستمان معتقد بودند این فیلم فیلم مطرحی نیست از بس که تلوزیون ایران نشانش داده ما آنرا مطرح میدانیم و یا دیگر فیلم های سینمای سیاسی اگر اشتباه نکنم جی اف کی - نبرد الجزیره -و ... آیا این را که فیلم های سیاسی ارزشی مقطعی دارند و خصلت جاودانه شدن در میان آثار سینمایی را ندارند درست میدانید ؟

Ebi-s

جالب است بدانید همین کارلوس روزگاری به همراه چند ایرانی که به مکزیک فرستاده شده بودند مامور ترور شاه ایران بود که خوب ترور ناموفق بود. اما او همیشه خود را یک انقلابی میدانست

محمود

اقای دانش،اصطلاح پاساژ رو در نقد فیلم میشه توضیح بدید اگر یک مثال کوتاه هم بگویید که عالی می شود.ممنون

محمد

آقای دانش! بیشتر به اینجا سَر بزنید لطفاً. دل‌مان برای‌تان تنگ می‌شود.

امیر

یه روز از شما یک کتاب خوب درباره سینما پرسیدم. شما گفتید "مفاهیم نقد فیلم". من این کتابو بالاخره خریدم. فصل اولش واسم سخت بود. چون هم سخت ترجمه کرده بود هم مطلبش یکم ثقیل بود. ولی فصل 2 عالی بود. مرسی بابت این کتاب. در ضمن منم عاشق نوشته های اقای ازرم و عقیقی هستم. از آقای فراستی هم خوشم میاد.

محمد

با اجازه‌ی شما آقای دانش. به آقای امیر٬ با احترام: «مفاهیمِ نقدِ فیلم» کتاب مجیدِ اسلامی‌ست؛ منتقدی برجسته و مترجمی به‌غایت ـ به‌غایت ـ دقیق. اگر احساس می‌کنید سخت ترجمه شده٬ شاید٬ متن اصلی‌اش ثقیل بوده (چطور که خود شما هم در کامنت‌تان به ثقیلیِ ترجمه اشاره کرده‌اید). گمان نمی‌کنم آقای اسلامیْ سخت ترجمه کرده باشند. این را خیلی ساده با مقایسه‌ی ترجمه‌ی ایشان با خودِ نوشته‌های بوردوِل و تامسْن می‌شود دریافت. و خوشا به حال‌تان که از خواننده‌های این کتابِ مجیدِ اسلامی هستید. با خواندن‌اش دانشی به دست خواهید آورد٬ که غنیمتی خواهد بود برای باقیِ دورانِ فیلم‌بینی‌تان.

امیر

به آقای محمد: من متاسفانه داشنجو یا هنرجوی سینما نیستم. زمین شناسم. اگه خدا قبول کنه. بنابراین اگه نوشتم ثقیل بوده برای خودم بوده و قصد جسارت نداشتم. چرا که بقیه بخشهای کتابو خیلی دوس دارم. و اما اینکه گفتید ممکنه نوشته‌های بوردوِل و تامسْن ثقیل بوده، درست می گید. چون بخش دوم همون کتاب خیلی راحت و همه فهمه. من به زودی این کتابو تموم می کنم. اگه کتاب دیگه ای به همین قشنگی و دقت درباره نقد نویسی یا در زمینه سینما بخصوص از جنبههای تکنیکی یا تاریخی وجود داره. خوشحال میشم معرفی کنید. با احترام

سعید

1- آقای محمد ، شما را به خدا فراستی را با بزرگواری چون اسلامی مقایسه نکنید! آخر این کجا و آن کجا؟! 2- آقای دانش ، بسیار از خواندن این نقد زیبا لذت بردم. چقدر خوب قرینه های معنایی را تبیین کرده اید. (همزمانی افول کاریزمای کارلوس با فروپاشی بلوک شرق یا زایش همسرش به مثابه تولد دورانی جدید) واقعا لذت بردم. تماشای مجدد فیلم پس از خواندن این نقد زیبا لذت بسیاری دارد. 3- از شما آقای مهرزاد دانش نازنین و مجید اسلامی عزیز تشکر می کنیم ، که ما را از مطالب زیبایتان بهره مند می کنید. خیلی ها از جمله بنده به مجلات سینمایی فارسی دسترسی ندارند.