بای بسم الله


بیش از دو سال است که از تعطیلی خودخواسته وبلاگم با همین نام می گذرد. قبلا در ماهنامه فیلم در این باره توضیحاتی داده ام.اکنون نیز به دلایل تعطیلی آن وبلاگ معتقدم، اما در وبگاه جدید تصمیم گرفته ام صرفا به درج برخی از مطالب منتشر شده ام در نشریات بپردازم و به عبارتی از آن به عنوان یک موقعیت آرشیوی بهره ببرم. این شیوه را می توانید در برخی از وبگاه های منتقدان دیگر (نظیر آقای هوشنگ گلمکانی) هم ببینید. با این شیوه از بسیاری از آفت های وب نویسی در امانم. حالا این قصه نیز کِی به پایان رسد؛ الله اعلم. در پست های آینده به مرور مطالبم را قرار خواهم داد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
وحید فرازان

آقا هنوز هم بر این اصرار دارید که وبگاه به قول شما و وبلاگ به قول ما قدیمی های وبلاگ نویس, فقط به درد آرشیو کردن مطالب منتشره در نشریات میخورد. پس مطلب مربوط به اصغر فرهادی را حذف کنید...نه مهرداد جان! وبلاگ جای نوشتن خیلی نوشته هایست که واقعا در این خفقان نمیتوان در نشریات درج کرد.به تاریخچه وبلاگ نویسی در این هشت نه سال مراجعه کن و وبلاگهای خوب را بخوان، حتما نظرت عوض میشود. البته اگر این جماعت ضدفرهنگ همچنان بر خان و مان فرهنگیمان خیمه زنند ,این روزنه را هم اندک اندک گل اندود می کنند.خیالت جمع :-)